2016/2017 EKONOMIŚCI Z ZESPOŁU SZKÓŁ NR.2 IM. REJA W KRAŚNIKU ODBĘDĄ STAŻ ZAWODOWY W GRECJI!


EKONOMIŚCI Z ZESPOŁU SZKÓŁ NR.2 IM. REJA W KRAŚNIKU ODBĘDĄ STAŻ ZAWODOWY W GRECJI!

 

 Jeszcze we wrześniu 2016 r. grupa uczniów z Zespołu Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku, kształcących się na kierunku ekonomicznym, wyjedzie na trzytygodniowy staż zawodowy do Grecji. Praktyki odbędą się w ramach projektu „Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży wiejskiej”, o numerze 2016-1-PL01-KA102-025982, realizowanym przy wsparciu Unii Europejskiej z programu Erasmus+. Organizacją wysyłającą młodzież na staż jest firma Master Builders Sp. z o.o., a organizacją goszczącą Youthfully Yours Gr.

Podczas 3-tygodniowego stażu uczestnicy m.in.:                   

- poszerzą kwalifikacje zawodowe, które poprawią ich szanse na znalezienie pracy na polskich oraz zagranicznych rynkach pracy;

- wzmocnią wiarę w swoją zaradność zawodową i życiową, rozwijając przedsiębiorczość oraz kompetencje społeczno-kulturowe;

- poszerzą wiedzę na temat metod pracy zagranicznych firm;

- wzbogacą wiedzę na temat stosowanych na zachodzie Europy rozwiązań w pracy zawodowej ekonomisty;

- wzbogacą zasób słownictwa i wyrażeń w języku angielskim, również zawodowym;

- a także staną się świadomymi, otwartymi na innych ludzi i odmienne kultury Europejczykami!

Ponadto, wszyscy uczestnicy będą m.in. uczyć się obsługiwać urządzenia techniczne stosowane na ich stanowiskach pracy, wykonywać prace asystenckie w dziale finansowo-księgowym danej firmy pod nadzorem opiekuna, poznają zasady obiegu dokumentów finansowo-księgowych w firmie, zapoznają się z zasadami prowadzenia dokumentacji i archiwizacji dokumentów kadrowych, a także poznają zasady analizy ekonomicznej i finansowej działalności gospodarczej firmy, czy wskaźników wykorzystywanych przy ocenie funkcjonowania firmy.

Uczniowie po zakończeniu stażu otrzymają wydane w dwóch wersjach językowych (po angielsku i po polsku) europejskie certyfikaty Europass-Mobilność, które potwierdzają kwalifikacje zawodowe, podnoszą konkurencyjność ich posiadaczy na europejskim rynku pracy i stanowią cenną przepustkę do znalezienia satysfakcjonującej pracy.

 

Życzymy udanego stażu i zdobycia jak najlepszych i najcenniejszych doświadczeń życiowych oraz zawodowych!

 

Opublikowano: 18 września 2016 23:55

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 358

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaszyfrowany adres tej strony